realizacje
Rynki

43. Fontanna na Rynku w Kętach

Kraj: 
Polska
Lokalizacja: 
Rynek 7, 32-650 Kęty
Zakres prac i dostawy: 

- przebudowa istniejących instalacji hydraulicznych i elektrycznych
- wymiana pomp obiegowych
- czyszczenie, polerowanie oraz uzupełnienie kamieni granitowych
- oświetlenie podwodne
- inne roboty specjalistyczne

filmy: