realizacje
Rynki

28. Fontanna na Rynku Głównym w Ustroniu

Kraj: 
Polska
Lokalizacja: 
Ustroń
Zakres prac i dostawy: 

TECHNIKA BASENOWA:
filtracja, aparatura kontrolno-pomiarowa, elementy niecki, technologia rynny przelewowej

TECHNIKA FONTANNY:
pompy, dysze, reflektory, osprzęt specjalistyczny, falownik

filmy: