realizacje
Parki i ogrody

20. Pomnik-fontanna „FRYDERYKOWI CHOPINOWI”
na Plantach Krakowskich, projektu Marii Jaremy.
Woda w fontannie tryska z ośmiu strun i z czterech młoteczków znajdujących się naprzeciwko strun.
Rzeźbę wykonano z zaprawy cementowej wzmocnionej włóknem szklanym.

Kraj: 
Polska
Lokalizacja: 
ul. Wiślna, Planty Krakowskie, Kraków
Zakres prac i dostawy: 

TECHNIKA BASENOWA:
filtracja, aparatura kontrolno-pomiarowa, rynna przelewowa, elementy niecki

TECHNIKA FONTANNY:
12 x Linear-Jet Flash (wykonanie indywidualne) z oświetleniem światłowodowym, pompy, reflektory, osprzęt

filmy: