realizacje

11.  Fontanna na terenie posiadłości rządowej
Prezydenta Ukrainy k. Kijowa na Ukrainie

Kraj: 
Ukraina
Lokalizacja: 
Koncza Zaspa k. Kijowa
Zakres prac i dostawy: 

TECHNIKA BASENOWA:
filtracja, aparatura kontrolno-pomiarowa, elementy niecki

TECHNIKA FONTANNY:
pompy, dysze, reflektory, osprzęt specjalistyczny

filmy: