realizacje
Institutions

9. Fontanna nitkowa w holu firmy PPF HASCO-LEK we Wrocławiu

Kraj: 
Polska
Lokalizacja: 
ul. Żmigrodzka, Wrocław
Zakres prac i dostawy: 

TECHNIKA BASENOWA:
filtracja, aparatura kontrolno-pomiarowa, elementy niecki

TECHNIKA FONTANNY:
pompy, dysze, reflektory, osprzęt specjalistyczny