realizacje
Institutions

2. Zespół 8 fontann na dziedzińcach Siedziby Głównej Towarzystwa Ubezpieczeniowego WARTA S.A. w Warszawie

Kraj: 
Polska
Lokalizacja: 
ul. Chmielna 85, Warszawa
Zakres prac i dostawy: 

TECHNIKA BASENOWA:
filtracja, aparatura kontrolno-pomiarowa, elementy niecki

TECHNIKA FONTANNY:
pompa, dysze, reflektory, osprzęt specjalistyczny