realizacje
Centra handlowe / Polska

45. Dwie fontanny w Galerii JASTRZĘBIE w Jastrzębiu-Zdroju
1. Fontanna zewnętrzna
2. Fontanna wewnętrzna

Kraj: 
Polska
Lokalizacja: 
ul. Warszawska 2, 44-335 Jastrzębie Zdrój
Zakres prac i dostawy: 

PROJEKTY BRANŻOWE

PRACE ELEKTRYCZNE:
zasilanie i sterowanie oraz system pracy w odrębnych programach, reflektory Power LED, falowniki, osprzęt specjalistyczny, jedna wspólna maszynownia dla fontanny zewnętrznej i wewnętrznej roboty budowlane: wyłożenie dna i ścian mozaiką szklaną technika basenowa: filtracja, aparatura kontrolno-pomiarowa, przejścia specjalistyczne

TECHNIKA FONTANY:
dysze typu DZWON, KASKADA oraz wylewki wg indywidualnego projektu